Artikel Menarik

04 July 2014

Contoh Panduan Tugasan Sejarah PT3 2014 Tingkatan 3

Contoh panduan jawapan tugasan sejarah PT3 2014 Tingkatan 3.

Tugasan pentaksiran tingkatan 3 adalah wajib dilaksanakan oleh semua calon Tingkatan 3 pada tahun 2014 bagi menggantikan sistem peperiksaan awam PMR.

Seperti sedia maklum, tugasan PT3 Sejarah perlu diselesaikan calon dalam tempoh 1 Julai 2014 sehingga 18 Julai 2014. Berikut adalah panduan lengkap dan tips menyiapkan tugasan sejarah PT3.


Arahan Penting Tugasan Sejarah PT3 2014


Contoh Soalan Tugasan Sejarah PT3 2014 Tingkatan 3


Senarai Semak Rencana Tugasan PT3 2014


Panduan Tugasan Sejarah PT3 2014 Tingkatan 3

1. Tajuk rencana : Perpaduan Kaum di Malaysia

2. Nama penulis : Nama calon

3. Isi kandungan : bahagikan isi kandungan berdasarkan konstruk yang dikehendaki

(a) Pengenalan – menjelaskan tentang isu-isu perpaduan kaum secara umum (cadangan)

· Dasar pecah dan perintah British
· Sistem pendidikan zaman British
· Pendudukan Jepun
· Peristiwa 13 Mei
· Isu agama dan budaya- trend terkini

(b) Kepentingan perpaduan kaum

· mewujudkan masyarakat harmoni dan aman
· memelihara kedaulatan Negara
· mewujudkan perasaan cinta kepada Negara / patriotisme
· meningkatkan imej Negara di mata dunia
· membangunkan ekonomi negara
· mengekalkan kestabilan politik
· membina masyarakat yang saling menghormati

(c) Faktor yang menyumbang kepada pengukuhan perpaduan kaum

· Peristiwa 13 Mei
· Sistem pendidikan penjajah/ sekolah vernakular
· Penubuhan parti politik
· Isu perkauman (bahasa , budaya , pendidikan , agama , kerakyatan)
· Dasar pendidikan kebangsaan

(d) Cabaran untuk mengekalkan perpaduan kaum

· kewujudan pelbagai aliran sekolah
· parti politik berasaskan kaum
· kesan dasar penjajahan british
· Sikap individulistik dalam masyarakat
· Penyalahgunaan media sosial – menimbulkan isu sensitif
· Campurtangan kuasa luar

(e) Langkah-langkah untuk mengekal dan memantapkan perpaduan kaum di Malaysia

· Kempen kerajaan
· Program RIMUP
· Gotong royong
· Rumah terbuka
· Sambutan perayaan
· Program sukan
· Slogan I Malaysia
· Aktiviti kokurikulum

(f) Membuat rumusan

Pengetahuan
· Keamanan dan kesejahteraan negara sentiasa terjamin
· Berdasarkan peristiwa sejarah lama (apa peristiwanya) kita wajar ……..
· Memahami dan menghayati peristiwa sejarah negara

Iktibar
· Bersatu padu , bertolak ansur, hormat menghormati antara sesama angota masyarakat

Harapan (saya berharap agar…..)
· Sentiasa mematuhi undang-undang / peraturan
· Tidak terpengaruh dengan anasir luar
· Menghargai jasa tokoh

(g) Sumber rujukan
  • buku
  • internet
  • akhbar
  • majalah
  • orang sumber
Contoh Lengkap Tugasan Sejarah PT3 2014 Tingkatan 3

Sila Download Jawapan Tugasan Sejarah PT3 2014

Semoga berjaya menyelesaikan tugasan PT3 Sejarah kepada semua calon Tingkatan 3 pada tahun 2014.

Tempoh Pelaksanaan

1 Julai 2014 hingga 18 Julai 2014
Tinggalkan KOMEN dan LIKE FACEBOOK tanda SOKONGAN anda!

No comments:

Post a Comment